Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2015-2016

Thứ năm - 21/01/2016 10:05
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           HUYỆN HÒA VANG                                Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI                           
 
          Số:   120  /KH-MNHM                        Hòa Châu, ngày  25   tháng 12  năm 2015
 
BÁO CÁO
Sơ kết học kỳ I năm học 2015 – 2016

            Thực hiện công văn số 677/PGDĐT- GDMN  ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang về hướng dẫn báo cáo sơ kết học kì I năm học 2015-2016. Trường Mầm non Hoa Mai báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2015-2016 như sau:
 
          Phần I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2015-2016
 
          I. CÔNG TÁC THAM MƯU VÀ XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ĐỊA PHƯƠNG
           Để đẩy mạnh đồng bộ các hoạt động chăm sóc giáo dục của nhà trường, đã tích cực chủ động tham mưu kịp thời về phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015-2016 của ngành, của đơn vị với các cấp lãnh đạo Phòng GD, chính quyền địa phương và triển khai đến toàn thể phụ huynh trong địa bàn trường quản lý.  Báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, giao ước thi đua của Phòng GD&ĐT huyện giao cho đơn vị với lãnh đạo địa phương cũng như ban đại diện cha mẹ học sinh để có sự hỗ trợ từ công tác lãnh đạo, cũng như tạo được sự ủng hộ đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục.
            - Nội dung đã tham mưu như: Kế hoạch số 26/KH-MNHM ngày 20 tháng 5 năm 2015 về công tác tuyển sinh năm học 2015-2016, Nghị quyết Hội nghị CC-VC năm học 2015-2016; Kế hoạch số 45/KH-MNHM ngày 21 tháng 8 năm 2015 về nhiệm vụ năm học năm học 2015-2016, Kế hoạch số 60/KH-MNHM ngày 20 tháng 8 năm 2015 về phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2015; Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non năm 2015; Kế hoạch số 87/KH-MNHM ngày 24 tháng 9 năm 2015 về phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức trong và ngoài nhà trường năm học 2015-2016 …. các loại kế hoạch hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục khác như: Kế hoạch thu chi quỹ bán trú năm học 2015-2016; Kế hoạch phòng chống dịch bệnh, y tế học đường, hoạt động ngoại khóa; tham mưu với UBND xã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo chống mù chữ phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập tại xã Hòa Châu năm 2015.
           II. THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA
           - Nhà trường đã tiếp tục triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng chuẩn mực đạo đức của CBGVNV phù hợp với công việc của đơn vị. Gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng mà trọng tâm là “5 xây”, “3 chống”. Tất cả các nội dung này đều có đăng ký cam kết của cá nhân và đánh giá cụ thể từ tổ chuyên môn đến nhà trường, thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các hoạt động của nhà trường, nhằm rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực, lối sống lành mạnh, tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí của các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường. Trong thời gian qua không có CBGVNV vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.
          - Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, huy động mọi nguồn lực đóng góp của phụ huynh nhằm xây dựng môi trường trường/lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh; xây dựng mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường; thường xuyên giáo dục hình thành ở trẻ mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh. Lễ phép giao tiếp ứng xử, giáo dục các kỹ năng sống cho trẻ (Kỹ năng tự phục vụ, nề nếp thói quen trong vệ sinh; kỹ năng tự  bảo vệ an toàn cho bản thân…) Thường xuyên quản lý, sử dụng nhà vệ sinh và giữ gìn nhà vệ sinh an toàn sạch sẽ; đã trồng cây xanh, cây bóng mát, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp; phối hợp với phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu làm đồ dùng, đồ chơi cho từng chủ đề. 100% số lớp đạt tiêu chuẩn “Lớp học xanh - sạch - đẹp - an toàn và thân thiện”.
            - Nhà trường thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa văn minh đô thị năm 2015có 100 % CBGVNV ký cam kết và thực hiện đạt hiệu quả.
            III. QUY MÔ PHÁT TRIỂN GDMN VÀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM TUỔI
          - Toàn trường có 17 nhóm lớp (trong đó nhóm trẻ gia đình có 5 nhóm)  Tổng số trẻ ra lớp 370 cháu, trong đó trẻ nhà trẻ 92 cháu (NTGĐ: 59 cháu) đạt tỷ lệ 41,4 %; trẻ mẫu giáo 279 cháu đạt tỷ lệ  94%
         - Số lớp mẫu giáo 5 tuổi có 3 lớp tổng số trẻ: 82 trẻ đạt tỷ lệ huy động 100%.
        - Tiếp tục cũng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục MN 5 tuổi năm học 2015-2016. Xác lập hồ sơ đầy đủ theo công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Hòa Vang và cập nhập dữ liệu trong phần mềm theo quy định.
          Nhà trường đã được đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị đồ chơi cho các lớp  5 tuổi theo Thông tư 32/2012 TT-BGD ĐT, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi với tổng số tiền 2.880.000đ/6 cháu.
        IV.  CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ
          1. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ
          - Tổ chức cho CBQL, nhân viên cấp dưỡng tham gia lớp tập huấn VSATTP do trung tâm y tế huyện Hòa Vang, 100% CBGVNV khám sức khỏe trước khi vào năm học mới, đồng thời triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác y tế học đường và hoạt động ngoại khóa. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, đỏ mắt… Làm tốt công tác tuyên truyền, vệ sinh khử khuẩn đồ dùng đồ chơi, sàn nhà theo quy định của y tế, đa số trẻ biết tự rửa tay theo quy trình 6 bước.
          - Thực hiện tốt việc cân đo và khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên liên lạc với phụ huynh khi trẻ có dấu hiệu bất thường và cung cấp thông tin trẻ mắc bệnh để phụ huynh chữa bệnh cho trẻ kịp thời. Trong thời gian qua, trạm y tế xã đã hỗ trợ cho nhà trường tranh tuyên truyền, tờ rơi có nội dung về phòng chống các dịch bệnh, các bệnh thường gặp ở trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích….
        - Đảm bảo chế độ ăn cho trẻ: Đã hợp đồng mua thực phẩm tươi ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện Phần mềm tính khẩu phần ăn VTK 3.0 liên thông 3 cấp để cân đối định lượng khẩu phần ăn cho trẻ được nhanh chóng và thuận lợi. Vận động phụ huynh tăng tỷ lệ bán trú và duy trì mức tiền ăn 17000đ/cháu/ngày và tiếp tục thực hiện mô hình phòng chống SDD tại trường, vận động phụ huynh cho trẻ uống sữa vào buổi sáng. Cô nuôi thực hiện đúng quy trình chế biến theo bếp ăn 1 chiều, phân chia đủ định lượng theo từng lứa tuổi, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định.
         - Thực hiện tốt Thông tư số 13/2010/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 ban hành quy định về trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong cơ sở GDMN và trang bị các phương tiện, trang thiết bị cơ sở vật chất nhằm phòng chống tai nạn, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng trẻ (té ngã gây chấn thương, bỏng, điện giật, ngộ độc thức ăn…)Trong học kỳ 1 không có tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm xảy ra trong nhà trường và các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn.
           - Phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe và cho 370 cháu tỷ lệ 100% (NTGĐ: 59 cháu). Kết quả khám sức khỏe: 
            Loại tốt:   270 cháu tỷ lệ: 73%
            Loại khá:   98 cháu tỷ lệ:  26,4%
            Loại TB:     2 cháu tỷ lệ: 0,6%
          - 100 % trẻ được xổ giun đúng định kỳ
         - Nhà trường tổ chức cân đo cho trẻ theo định kỳ cho 370 cháu (NTGĐ: 59 cháu) tỷ lệ 100%. Kết quả cân đo:
        + Trẻ cân nặng bình thường: 362 cháu đạt tỷ lệ 97,5%;
        + Trẻ chiều cao bình thường: 359 cháu đạt tỷ lệ 97%.               
        + Trẻ suy dinh dưỡng: 8 cháu tỷ lệ 2,5 %.
        + Trẻ thấp còi: 11 cháu tỷ lệ 3%
       - Tỷ lệ trẻ được ăn bán trú tại trường 100% tăng so với cùng kỳ năm trước 6 %.
        2. Công tác giáo dục
         - Nhà trường đã chỉ đạo đến 100% các lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non tại Thông tư số 17 ban hành với 17 nhóm lớp.
         - Có 100% trẻ được học 2 buổi/ngày. Tỷ lệ bé ngoan đạt 94,5 % và chuyên cần đạt 95 %.
        - Các phòng học đều có công trình vệ sinh khép kín, có đầy đủ đồ dùng, bán trú và trang thiết bị nghe nhìn, trang bị kệ giá đủ cho các nhóm lớp sử dụng, các nhóm lớp đều trang trí đẹp mắt và phù hợp với chủ đề.
        - Hầu hết giáo viên nắm vững mục tiêu đề ra trong từng lĩnh vực phát triển, lập kế hoạch theo năm học, chủ đề, tuần cho từng độ tuổi.
          - Tổ chức các tiết dạy thực hành chuyên đề để Ban hướng dẫn nghiệp vụ huyện dự. Trong học kỳ 1 đã tổ chức được 8 hoạt động về chuyên đề phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển thẩm mỹ trong đó lồng ghép bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, giáo dục phòng tránh lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, giáo dục bảo vệ môi trường. Qua đó giáo viên học tập và rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
         - 100% trẻ được khảo sát đánh giá sự phát triển của trẻ lần 1. Kết quả:
           +  Nhà trẻ: đạt: 80,6%, chưa đạt 19, 4%
           + Mẫu giáo:
Số trẻ Thể chất  Nhận thức  ngôn ngữ  tình cảm –kỹ năng xã hội  thẩm mỹ
Đạt chưa Đạt Chưa Đạt Chưa Đạt Chưa Đạt Chưa
279 85,3 14,7 74,4 25,6 72,6 20,4 87 13 94,9 35,1
        - Đánh giá kết quả thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi:
          Nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi cho 100% giáo viên. Giáo viên đã biết đưa 120 chỉ số vào hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ em 5 tuổi theo từng chủ đề. Hiện có 3/3 lớp thực hiện Bộ chuẩn phát triển rẻ em 5 tuổi. Trong học kỳ I đạt 87%  các chỉ số.
         - Tổng kết 3 năm thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động của trẻ trong trường mầm non”.     Cụ thể:
          + Nhà trường đã xây dựng và triển khai chuyên đề “Phát triển vận động của trẻ trong nhà trường”cụ thể: Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên xác định rõ mục tiêu phát triển vận động của trẻ từng độ tuổi trong xây dựng kế hoạch, thực hiện hoạt động giáo dục và các trò chơi vận động hàng ngày cho trẻ thường xuyên, đúng cách, đảm bảo khoa học, tận dụng mọi không gian an toàn cho trẻ tham gia vận động thông qua các hoạt động như vận động cơ bản và các trò chơi vận động ngoài trời.
         + Nhà trường đã trang bị tài liệu, tranh vận động để giáo viên vận dụng có hiệu quả về phát triển vận động và vận động phụ huynh làm 624 vòng, gậy để trẻ tham gia vào hoạt động vận động. Ngoài ra, giáo viên làm đồ chơi boling, cổng chui, ghế thể dục…
         + Tạo môi trường để trẻ phát triển vận động như cải tạo sân chơi ở điểm trường Giáng Đông, Quang Châu.  
         + Nhà trường tổ chức bồi dưỡng dạy chuyên đề các hoạt động GDPTVĐ cho 100% CBGV trong nhà trường, qua đó giáo viên học tập và tổ chức tốt các hoạt động về GDPTVĐ.
         + Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện chuyên đề tại các nhóm lớp.
         + Tổ chức thi các trò chơi vận động, biểu diễn văn nghệ, nhảy Erobic, đồng diễn thể dục…Giúp cho trẻ phát triển toàn diện về thể chất.
         + Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trong đội ngũ giáo viên, phụ huynh và học sinh về thực hiện chuyên đề vận động trong giáo dục mầm non.
         + Tiếp tục chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt chuyên đề GDPTVĐ và trang bị đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi để phục vụ tốt chuyên đề trong thời gian đến.
         - Việc triển khai thực hiện Chương trình GDMN ở lớp mẫu giáo ghép:
          Nhà trường đã chỉ đạo  thực hiện chương trình GDMN đến các  lớp mẫu giáo ghép 2 độ tuổi, giáo viên đã xây dựng kế hoạch năm học, chủ đề, ngày phù hợp với từng độ tuổi. Qua đó các lớp thực hiện đầy đủ yêu cầu nội dung đã đề ra.
       - Thực hiện các chính sách ưu tiên trong giáo dục đối với trẻ khuyết tật học hòa nhập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định về chính sách giáo dục đối với người khuyết tật, tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục, hỗ trợ trẻ khuyết tật, huy động tối đa trẻ khuyết tật học hòa nhập và tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học hòa nhập có chất lượng.
           + Năm học này có 5 trẻ  khuyết tật học hòa nhập, nhà trường đã kịp thời triển khai kế hoạch dạy trẻ học hòa nhập đồng thời chỉ đạo đến giáo viên dạy trẻ khuyết tật học hòa nhập lập kế hoạch theo dõi cá nhân trẻ, có kế hoạch dạy trẻ học hòa nhập. Đối với giáo viên dạy trẻ học hòa nhập nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng và đề xuất đi học bồi dưỡng ở các lớp các cấp tổ chức.
         + Tổ chức thực hiện chăm sóc trẻ hằng ngày tạo môi trường thân thiện đối với trẻ. Giáo dục học sinh biết yêu thương chia sẻ giúp đỡ trẻ khuyết tật.
         3. Kết quả triển khai một số nội dung: giáo dục an toàn giao thông (GDATGT), giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và ứng dụng công nghệ thông tin; giáo dục ứng phó với biển đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trong trường mầm non; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào Chương trình GDMN.
         - Nhà trường đã tích cực hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông” (tháng 9/2015), phát động toàn thể CBGVNV thực hiện nghiêm luật giao thông đường bộ, treo băng rôn trước cổng trường, treo biển báo ở các góc sân trường, phát thanh các bài hát về ATGT qua hệ thống loa của nhà trường vào giờ đón trẻ, trả trẻ… Sử dụng hiệu quả các đồ dùng đồ chơi được cấp, tổ chức cho trẻ hoạt động ATGT thông qua cac hoạt động học và hoạt động vui chơi hàng ngày.
        - Tiếp tục triển khai cho 100% nhóm lớp thực hiện lồng ghép giáo dục môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả vào trong các hoạt động hằng ngày, tích hợp theo từng chủ đề giúp trẻ có kiến thức và kỹ năng giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, biết tiết kiện nước trong sinh hoạt. Trẻ có hành vi văn minh trong sinh hoạt, lao động, chăm sóc cây, vườn trường, làm đồ dùng đồ chơi, trang trí lớp … từ các nguyên vật liệu thiên nhiên phế thải.
        - Thường xuyên đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, điều hành, hoạt động giảng dạy trong nhà trường, 90 % giáo viên sử dụng tin học trong soạn giảng và 40 % giáo viên biết thiết kế và sử dụng giáo án điện tử. Có 10 CBGV tham gia thi thiết kế bài giảng do Sở GD tổ chức. Thành lập tổ quản trị Website, đã viết nhiều bài đăng tải lên trang Website của nhà trường để chia sẻ kinh nghiệm.
        - Nhà trường tiếp tục triển khai bồi dưỡng giáo dục tài nguyên môi trường và biển đảo cho CBGVNV từ đó, giáo viên tài nguyên môi trường và biển đảo vào tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ.
        - Triển khai lồng ghép giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai vào trong các hoạt động giáo dục tại nhóm lớp. Đã thực hiện tốt chuyên đề lồng ghép phòng chống giảm nhẹ thiên tai 3 hoạt động. Qua đó, giáo viên học tập và rút kinh nghiệm.
         4. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
          Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo qui trình rút gọn trên cơ sơ tiêu chuẩn và quy trình mới ban hành (Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).  Thường xuyên cập nhập số liệu kịp thời trên phần mềm KĐCLGD. Đảm bảo các điều kiện cần thiết việc thực hiện KĐCLGD trong thời gian đến.
            Tiếp tục dựa vào Thông tư 02/2014/TT-BGDĐT về Quy chế công nhận trường Mầm non đạt Chuẩn quốc gia, nhà trường tiếp tục rà soát từng tiêu chí để đánh giá và xây dựng kế hoạch đầu tư, bổ sung kịp thời những tiêu chí chưa đạt để hoàn thiện các tiêu chuẩn và phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ vào cuối năm 2017.
            V. CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ VÀ KINH PHÍ CHO GDMN
           - Nhà trường đầu tư xây dựng trường lớp xanh - sạch đẹp - an toàn - thân thiện; khuôn viên luôn sạch sẽ, thoáng mát có chậu hoa, cây cảnh. Xây dựng môi trường giáo dục trong lớp và ngoài lớp đa dạng, phong phú đảm bảo an toàn về thể chất và tâm lý cho trẻ. Các nhóm lớp đều được trang trí đẹp mắt và phù hợp đúng theo chủ điểm, màu sắc hài hoà có hiệu quả thu hút trẻ tham gia vào các hoạt động. Chú ý đến các sản phẩm do trẻ làm ra được trưng bày tại lớp. Các góc tạo hình đều có đồ dùng để cho trẻ sử dụng và để trưng bày tại góc đó.
          - Thực hiện đúng quy trình bếp ăn một chiều, trang bị đầy đủ đồ dùng bán trú đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ. Sử dụng hết hiệu quả các trang thiết bị hiện có, có biện pháp hướng dẫn sử dụng bảo quản tài sản, trang bị thiết bị.
        - Đã làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục của đơn vị.
       - Trong năm học, nhà trường được UBND huyện đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất ở điểm trường Quang Châu tổng kinh phí: 200.000.000đ và điểm trường Giáng Đông: 170.000.000đ.
        - Trong học kỳ 1 nhà trường đã mua sắm bổ sung thiết bị đồ dùng dạy học các lớp, sơn vôi  phòng học, sơn cổng sắt.... tổng số tiền 333.692.000đ trong đó nguồn xã hội hóa giáo dục (35.000.000đ).
       + Mua sắm thiết bị đồ dùng bán trú: 165.950.000đ.
       + Đồ dùng chuyên môn: 60.097.000đ.
       + Tu sửa cơ sở vật chất như sơn vôi 3 lớp học Quang Châu, sơn  mặt trước các phòng học, áp gạch men 1 phòng học ở điểm trường Dương Sơn với kinh phí 89.100.000 đ. Hệ thống nước tia cực tím với kinh phí: 5.445.000đ. Hệ thống điện, nước ở các điểm trường kinh phí 8.600.000đ.
        + 100% giáo viên thực hiện tốt công tác tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ dạy và học. Kết quả: 60 bộ ước kinh phí 4.500.000đ.
         Tổng kinh phí được đầu tư, mua sắm: 703.692.000đ ( bảy trăm lẻ ba triệu sáu trăm chín mươi hai ngàn đồng y)
        VI.  XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBQL VÀ GIÁO VIÊN
         - Ngay từ đầu năm học nhà trường đã căn cứ điều kiện, trình độ  của từng giáo viên để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ.
          - Thực hiện đúng hướng dẫn của phòng GD về chế độ chi trả lương cho nhân nhân viên cấp dưỡng.
          - Có ký kết hợp đồng lao động và phân công giáo viên trên lớp đảm bảo tỷ lệ theo quy định và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho giáo viên kịp thời. Tỷ lệ 2 giáo viên/lớp.
         - CBQL,GV tích cực tham gia bồi dưỡng 10 môđun ưu tiên do trường và cấp trên tổ chức.
        - Nhà trường đã xây dựng danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc đầy đủ theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
          VII. CÔNG TÁC QUẢN LÝ
         - Nhà trường triển khai quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non, đặc biệt là Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ giáo dục và đào tạo về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục đến 100% đội ngũ nhà giáo và các nhóm lớp độc lập tư thục trên địa bàn trường quản lý. Nhà trường phân công phó hiệu trưởng theo dõi hoạt động nhóm trẻ gia đình, thường xuyên kiểm tra, theo dõi nhắc nhỡ, khuyến khích các nhóm trẻ gia đình làm tốt hơn mỗi ngày về công tác chuyên môn. Tổ chức chuyên đề mời các nhóm trẻ tham gia 3 lần. Qua đó, các nhóm lớp độc lập tư thục nghiêm túc thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo qui định.
           - Việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường gắn với công khai hóa  các nội dung công việc trong hội đồng giáo dục. Nội dung công khai được thực hiện đầy đủ theo tinh thần chỉ đạo tại thông tư 09 của Bộ Giáo dục, Nghị định 04/2015 của Chính phủ việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai hóa trong nhà trường luôn gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai. Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh, ban thanh tra nhân dân trường học trong việc thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch, công bằng trong quản lý, không có tình trạng mất đoàn kết, thiếu thống nhất trong nội bộ.
           - Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ ngay từ đầu năm học trên tất cả các hoạt động, sau kiểm tra đã kịp thời nhận xét cụ thể để rút kinh nghiệm cho người được kiểm tra, hồ sơ kiểm tra đã được lưu trữ đầy đủ. Kết quả
          + Kiểm tra HSSS: 11/11 lớp
         + Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo: 10/ 24 giáo viên, tỷ lệ 41,6%
         + Kiểm tra chuyên đề: 25 lần
         + Kiểm tra công tác tài chính: 3 lần
         + Kiểm tra nhóm trẻ gia đình: 5lần/5 nhóm
         + Kiểm tra bếp ăn: 4 lần
         + Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn:5 lần
         + Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua: 3 lần
          + Kiểm tra hồ sơ sổ sách các bộ phận, tổ chuyên môn: 2 lần
           - Kết quả dự giờ BGH 72 hoạt động
           - Công tác kiểm tra của cấp trên: Phòng y tế huyện Hòa Vang tổ chức kiểm tra bếp ăn để cấp giấy chứng nhận bếp ăn đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và  kiểm tra y tế học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh. Phòng GD&ĐT Hòa Vang kiểm tra về công tác phổ cập giáo dục mầm non. UBND huyện Hòa Vang phối hợp với Phòng GD&ĐT với kiểm tra công tác thi đua đầu năm học 2015-2016, qua kiểm tra đánh giá chung nhà trường thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu đã đề ra.
            - Nhà trường đẩy mạnh triển khai hệ thống thông tin điện tử trong quản lý. Thực hiện báo cáo thông tin 2 chiều chính xác kịp thời theo đúng quy định, thực hiện tốt việc các quy định về hình thức và thể thức ban hành văn bản hành chính. Chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục được kết hợp mạnh mẽ với những hiệu quả của ứng dụng CNTT để tạo cho các hoạt động của nhà trường ngày càng phong phú và sinh động.Tất cả mọi chủ trương hoạt động của trường được thông qua liên tịch, họp hội đồng sư phạm hàng tháng để đánh giá, triển khai công khai công tác mỗi tuần, tháng. Thực hiện tốt công tác hành chính “Mô hình một cửa”, giải quyết nhanh gọn, không gây phiền hà cho người khác cũng như phụ huynh đến liên hệ công việc.
              VIII. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN; XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC; PHỔ BIẾN KIẾN THỨC NUÔI DẠY TRẺ CHO CÁC BẬC CHA MẸ, CỘNG ĐỒNG VÀ TUYÊN RUYỀN VỀ GIÁO DỤC MÂM NON
            - Làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp giữa gia đình và nhà trường và các ban ngành đoàn thể ở địạ phương cùng cộng đồng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ nhằm nâng cao tỷ lệ trẻ ra lớp, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ. Tập trung tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật Người khuyết tật, đảm bảo quyền bình đẳng trong giáo dục cho trẻ khuyết tật.
          - 100 % lớp có góc tuyên truyền, hình thức hấp dẫn, nội dung phong phú phù hợp với tìn hình thực tế. Nhà trường cũng duy trì và phát huy tốt các cuộc họp phụ huynh để thông báo tình hình hoạt động của nhà trường, kết quả hoạt động.
          - Bên cạnh đó hình thức phổ biến tuyên truyền qua loa phát thanh nhà trường vào giờ đón trẻ, giáo viên phối hợp chặt chẽ với cha mẹ các cháu hàng ngày,  trao đổi những thông tin, kiến thức cần thiết và chăm sóc  giáo dục trẻ. Từ đó nội dung giáo dục chăm sóc được thực hiện  thống nhất đồng bộ đem lại kết quả cao.
          IX. ĐÁNH GIÁ CHUNG
         1. Những kết quả nổi bậc
          Trong học kỳ 1 vừa qua, nhà trường đã hoàn thành nhiệm vụ, kết quả có nhiều chỉ tiêu đạt kế hoạch như: Sửa chữa cơ sở vật chất ở 3 điểm trường đẹp và an toàn; trang thiết bị đồ dùng dạy học được đầu tư; đội ngũ giáo viên đảm bảo về cơ cấu theo quy định; việc huy động, tuyển sinh được tổ chức thực hiện tốt, đảm bảo đạt tỷ lệ trong độ tuổi ra lớp; công tác phổ cập giáo dục; việc đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng đội ngũ được nâng lên và tổ chức tốt 3 hoạt động chuyên đề được Phòng GD đánh giá cao. Có 5 sản phẩm bài giảng điện tử đạt giải cấp thành phố.  Tổ chức hội thi “Thể thao vui” chào mừng ngày thành lập QĐNDVN 22/12 như đồng diễn thể dục, thi các trò chơi vận động ở các cụm lớp.
           Thực hiện các cuộc vận động lớn hưởng ứng tích cực, chất lượng cao và sâu hơn.
           2. Khó khăn, hạn chế
           a) Khó khăn
          - Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường còn thiếu nên có phần ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và các hoạt động của nhà trường
        - Trong quá trình thực hiện đổi mới phương pháp dạy học vẫn còn có giáo viên vận dụng hình thức dạy học đôi khi chưa linh hoạt, có lúc thiếu sáng tạo.
        b) Nguyên nhân
        - Hiện nay tại điểm trường Quang Châu  học sinh quá đông, không có phòng học để tách lớp.
        - Một số giáo viên mới chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác soạn giảng. Giáo viên lớn tuổi chưa linh hoạt, thiếu sáng tạo.
         c) Các giải pháp sẽ thực hiện trong thời gian tiếp theo
       - Nhà trường tiếp tục tham mưu với các ngành các cấp xây dựng cơ sở vật chât, đầu tư trang thiết bị dạy học để đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tốt hơn.
        - Giáo viên mới tiếp tục nghiên cứu tự học tự rèn để nâng cao năng lực  trong công tác giảng dạy.
          3. Kiến nghị: không
Phần thứ 2
PHƯƠNG HƯỚNG , NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2015-2016
          1. Xây dựng Quy chế “Chi tiêu nội bộ”năm 2016.
          2. Tiếp tục tham mưu với các cấp xin xây dựng cơ sở vật chất theo kế hoạch.
          3. Tổ chức Hội thi “Cô duyên dáng- bé khỏe, bé ngoan”; tham gia cuộc thi vẽ tranh theo ý thích do cấp trên tổ chức.
          4. Tổ chức văn nghệ chào mừng ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng ( 30/4).
           5. Tiếp tục tổ chức thực hiện  tốt kế hoạch giáo dục mầm non theo Thông tư 17 của Bộ Giáo dục.
          6. Tổ chức cho trẻ tham quan nhà sàn Bác Hồ nhân ngày sinh nhật Bác (19/5).
          7. Tham gia Ngày hội Giao lưu “Phó hiệu trưởng giỏi bậc học mầm non” do các cấp tổ chức.
         8. Tổ chức tổng kết, đánh giá học sinh, CBGVNV và khen thưởng cuối năm.
         9. Tiếp tục thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2015-2016.
        10. Tuyển sinh năm học 2016-2017.
       11. Quyết tóan kinh phí thu từ cha mẹ học sinh.
       12. Tổ chức Lễ ra trường MG lớn, Bế giảng tổng kết năm học 2015-2016.
       Trên đây là báo cáo sơ kết học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II của trường Mầm non Hoa Mai năm học 2015-2016./.
 
       Nơi nhận:                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG
      - Phòng GD &ĐT Hòa Vang;
     - Các bộ phận, tổ CM;
     - Lưu: VP,HSCM
                                                                                                         ( Đã ký và đóng dấu)
 
 
                                                                                                                                                  Lâm Thị Hương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Lâm Thị Hương

Nguồn tin: Từ nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Theo gương Bác Hồ


 

Thông báo

Trang dinh dưỡng

Hình ảnh bé


Tin tức

Trường Mầm Non Hoa Mai
Địa chỉ: Thôn Dương Sơn - Xã Hòa Châu - Huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.3679012
Email: mnhoamai.hv@gmail.com
Xem bản: Desktop | Mobile