Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020

Thứ hai - 30/09/2019 16:05
TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI  TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện công văn số 2530/LĐLĐ ngày 04/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo, công đoàn Giáo dục thành phố Đà nẵng về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và Hội nghị người lao động. Được sự cho phép của Phòng Giáo dục và Đào huyện Hòa Vang, sáng ngày 25 tháng 9 năm 2019, Trường Mầm non Hoa Mai long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2019-2020.
Về dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Tuấn - Uỷ viên Ban thường vụ - Phó Chủ tịch xã Hòa Châu, đồng chí Huỳnh Tấn Ánh - Đảng  ủy viên - Uỷ ban kiểm tra đảng ủy xã Hòa Châu, Ban nhân dân thôn Quang Châu cùng Đại diện hội cha mẹ học sinh của trường, chủ các NLĐLTT, cùng toàn thể CC-VC và NLĐ của nhà trường.
Hội nghị công chức, viên chức và người lao động diễn ra đúng nội dung hướng dẫn của công văn số 2530/LĐLĐ ngày 04/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo, công đoàn Giáo dục thành phố Đà nẵng về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và Hội nghị người lao động. Trong Hội nghị, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu thi đua năm học 2019-2020, báo cáo tình hình thực hiện ngân sách tại đơn vị. Tiếp thu và giải trình ý kiến của CC-VC và NLĐ. Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của BTTND năm học 2018-2019 và phương hướng năm học 2019-2020.
Đồng chí Trần Thanh Tuấn - Uỷ viên Ban thường vụ - Phó Chủ tịch xã Hòa Châu phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Nhà trường đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong năm học 2018-2019.
Hiệu trưởng phát động phong trào thi đua năm học 2019-2020.
Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn cùng ký giao ước thi đua năm học 2010-2020.
Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị.
Đoàn Chủ tịch điều hành lấy biểu quyết.
Hội nghị bế mạc trong không khí vui tươi, phấn khởi của công chức, viên chức và người lao động với quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020.
 


HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2019 VÀ ĐỀ RA PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CÁC CHỈ TIÊU THI ĐUA NĂM HỌC 2019-2020TRƯỞNG BTTND BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BTTND NĂM HỌC 2018-2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 2019-2020ĐỒNG CHÍ TRẦN THANH TUẤN - UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ -
PHÓ CHỦ TỊCH XÃ HÒA CHÂU PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊNHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC KHEN THƯỞNG CHO CÁC CÁ NHÂN
CÓ THÀNH TÍCH TRONG NĂM HỌC 2018-2019HIỆU TRƯỞNG VÀ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÙNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM HỌC 2019-2020

Tác giả bài viết: Trường Mầm non Hoa Mai.

Nguồn tin: Trường Mầm non Hoa Mai.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Theo gương Bác Hồ


 

Thông báo

Trang dinh dưỡng

Hình ảnh bé


Tin tức

Trường Mầm Non Hoa Mai
Địa chỉ: Thôn Dương Sơn - Xã Hòa Châu - Huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.3679012
Email: mnhoamai.hv@gmail.com
Xem bản: Desktop | Mobile