Hội thi bé ngồi đúng tô chữ đẹp

Trường MN Hoa Mai vừa tổ chức hôi thi "bé ngồi đúng tô chữ đẹp".

Thực hiện việc chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Hoà Vang về tiếp tục thực hiện phong trào bé ngồi đúng tô chữ đẹp  cho đến năm 2012. Trường MN  Hoa Mai tổ chức hội thi“ bé ngồi đúng, tô chữ đẹp" năm học 2012-2013. Nhằm rèn tư thế ngồi đúng và vêết chữ đẹp cho các cháu, qua hội thi đã tìm ra được nhưng em có khả năng viết và tô chữ được nhà trường khen.