Trang nhất » Thông báo mới » CBGVNV

Trường mầm non Hoa Mai thông báo các khoản thu, thu hộ năm học 2015-2016

Thứ hai - 07/09/2015 17:59
Trường mầm non Hoa Mai thông báo các khoản thu, thu hộ năm học 2015-2016
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           HUYỆN HÒA VANG                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI                           
 
    Số:   63  /TB-MNHM                                                                Hòa Châu, ngày  04  tháng 9  năm 2015
 
THÔNG BÁO
Triển khai các khoản thu năm học 2015-2016
         
Thực hiện Công văn số 371/PGD ĐT-KHTC ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hòa Vang về thực hiện các khỏan thu và chuẩn bị cơ sở vật chất đầu năm học 2015-2016;
Căn cứ vào nội dung cuộc họp phụ huynh các nhóm, lớp vào ngày 01 tháng 09 năm 2015, Trường Mầm non Hoa Mai thông báo đến toàn thể CBGVNV và các bậc phụ huynh nhà trường về thống nhất các khoản thu đầu năm học 2015-2016 cụ thể như sau:
 
STT Nội dung thu Số tiền Phương thức thu Ghi chú
1 Học phí chính khóa 35.000đ/cháu/tháng (Theo QĐ số 35/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012) 1 lần/tháng Các cháu mồ côi cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, trẻ bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo, các cháu trong diện nghèo có giấy xác nhận của PLĐTBXH được giảm 100 %. Các cháu là con CBGVNV mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được trợ cấp thường xuyên, trẻ có gia đình thuộc hộ cận nghèo được giảm 50%.
2 Học phí bán trú 85.000đ/cháu/tháng 1 lần/tháng  
3 Phụ phí bán trú 50.000đ/cháu/tháng 1 lần/tháng  
4 Tiền ăn 17.000đ/cháu/ngày 1 lần/tháng  
5 Vệ sinh phí 50.000đ/cháu/năm
(Theo công văn số 430/VP-VX ngày 6/3/2013)
1 lần/năm  
6 Đồ dùng bán trú - 150.000đ/cháu/năm (học sinh mới)
- 120.000đ/cháu/năm ( Học sinh cũ)
1 lần/năm  
7 Quỹ hội phụ huynh 50.000đ/cháu/năm (Theo QĐ số 28/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010) 1 lần/năm 2 anh em cùng học một trường được giảm 50%, các cháu trong diện hộ nghèo, không nơi nương tựa được miễn 100%
8 Aerobic 40.000đ/cháu/tháng
( Theo công văn 262/PGDĐT ngày 25/4/2014)
1 lần/tháng Tự nguyện của phụ huynh đăng ký học
9 Bảo hiểm thân thể 100.000đ/cháu/năm 1 lần/năm Tự nguyện của phụ huynh
Bảo hiểm Bảo Việt thu và ghi biên lai
 
Ngoài các khoản thu trên nhà trường không thu thêm các khoản thu nào khác. Đồng thời nhà trường nghiêm cấm CBGVNV, phụ huynh học sinh không đặt thêm các khỏan thu nào trái quy định trong nhà trường.
Đối với các trẻ thuộc diện hộ nghèo có giấy xác nhận của Phòng LĐTBXH huyện được miễn 100% học phí chính khóa, được hỗ trợ tiền ăn trưa 120.000đ  cháu/tháng theo thông tư 29/2011/TTLT-BGD ĐT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2011 và được hỗ trợ chi phí học tập theo thông tư 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH  với mức 70.000đ/cháu/tháng. Các khoản này nhà trường sẽ thông báo phụ huynh đến nhận tiền vào cuối mỗi học kỳ.
Đối với khoản thu quỹ Hội phụ huynh học sinh, sau khi nhà trường thu hộ sẽ chuyển sang Ban đại diện CMHS trường 30% và Ban đại diện cha mẹ lớp 70% để hoạt động.
Đối với phụ huynh cho con học bán trú, học aerobic phải có đơn xin tự nguyện.
Nhà trường lưu ý đến các bậc phụ huynh phải hoàn thành các khoản thu hàng tháng đúng thời gian quy định để nhà trường nhập tiền về kho bạc để chuyển tiền cho các đơn vị cung ứng thực phẩm, thiết yếu và trả lương cho nhân viên cấp dưỡng kịp thời.
Trên đây là nội dung thông báo về các khoản thu trong nhà trường năm học 2015-2016. Kính đề nghị CBGVNV và các bậc phụ huynh hợp tác để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
- Các lớp (để T/hiện);
- Wedsite của trường;
- Ban ĐDCM HS trường;
- Bảng công khai;
- Lưu VT, HSKT;                                                                                                          Lâm Thị Hương
 


 

Tác giả bài viết: Lâm Thị Hương

Nguồn tin: từ nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Hình ảnh bé


Thông báo

Trang dinh dưỡng

Theo gương Bác Hồ


 

Tin tức

Trường Mầm Non Hoa Mai
Địa chỉ: Thôn Dương Sơn - Xã Hòa Châu - Huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng
ĐT: 0236.3679012
Email: mnhoamai.hv@gmail.com